مراحل تدوین کمپین تبلیغاتی

تحقیقات بازار باید مشخص گردد بازار یا مشتریان کالایی که می خواهیم تبلیغات را در آن انجام دهیم چه خصوصیاتی دارند، عکس العمل رقبای تبلیغاتی با...

ادامه مطلب

ارتباطات یکپارچه بازاریابی IMC

پس از اینکه شرکت‌های بزرگ متوجه شدند که تنها با تمرکز بر یک عامل نمی توان بازار را در اختیار گرفت نظریه آمیخته بازاریابی مطرح شد....

ادامه مطلب