وضعیت رقبا و شرایط حاکم بر بازار مورد واکاوی قرار گرفت و طرح تبلیغات تدوین شد. کمی اصلاحیه بر روی علامت تجاری ایجاد شد و بسته‌بندی منسجم طراحی شد. شعار تبلیغاتی: هر آبی، معدنی نیست، انتخاب شد و بسته‌های تبلیغاتی مانند بروشور، کارت‌ویزیت، پوسترو موارد مشابه به وجود آمد.

آب معدنی قله متعلق به شرکت رنگین‌کمان‌چلگرد می‌باشد و یکی از آب‌های معدنی با کیفیت و معتبر در بازار می‌باشد و در چلگرد شهرکرد بسته‌بندی می‌شود.

کارفرما:

شرکت رنگین کمان چلگرد

برند:

قله

زمینه‌ی فعالیت:

بسته‌بندی آب معدنی
آب‌معدنی قله