موسسه خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سفیر نور فعال در شهرستان نجف‌آباد از مجموعه‌های باسابقه و خوش سابقه است. برای این مجموعه هویت بصری برند تدوین گردید و همچنین شعار سازمانی: از سفر زندگی لذت ببر، تدوین گردید.

تاریخ انجام: تابستان ۱۳۹۶