سنجش کیفیت سپاهان یکی ز تولیدکننگان با سابقه و اعتبار است که کنتورهای آب تولید می‌کند. فرآیندهایی که برای این مجموعه انجام شد عبارتند از:

انتخاب رنگ و شعار سازمانی | طراحی علامت تجاری | طراحی ست اداری | طراحی کارت گارانتی

شعار: کیفیت را سنجیده‌ایم