سمبولیسم-۲

سمبولیسم در سینما و عکاسی  سمبولیسم در سینما عموماً با کارهایی مانند فیلم های لویس بونوئل شناخته می شود. در فیلم سگ آندلسی، کشیش های آویخته از...

ادامه مطلب